Smart Tiny Loft

in uw project

downwards pointing arrow

Modulair en bio-based

Wil je bio-based bouwen zonder fijnstofproblematiek? Dan is de modulaire Smart Tiny Loft wellicht interessant voor jouw bedrijf of gemeente. Deze wordt in onze fabriek geassembleerd, en kant en klaar geplaatst op locatie. Dit kan tot en met maar liefst 4 bouwlagen hoog.

quote start

Wij bieden beleidsmakers de mogelijkheid om op korte termijn hoogwaardige en duurzame starterswoningen te realiseren

quote ending

Geschikt voor permanente bouw

GoudaCam1Wood-modulaire-web

De modulaire Smart Tiny Loft voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit en doet esthetisch gezien niet onder voor reguliere bouw. Daarom is deze ook zeer geschikt voor permanente bouwtoepassing. Het klimaatsysteem is samengesteld uit een warmtewisselaar, gekoppeld aan een WTW-ventilatiesysteem. Met een thermische batterij worden temperatuurschommelingen in de buitenlucht gedempt, waardoor nog minder energie nodig is om de woning in de winter te verwarmen en in de zomer koel te houden. Het is zo goed doordacht, dat zelfs zonder PV-systeem wordt voldaan aan de BENG-norm. Dat is voor houtbouw een unicum.

Geschikt voor Flexbouw

Het komende jaar wil de overheid 37.500 flexwoningen realiseren. Door het tijdelijke karakter van flexwoningen kan snel worden gebouwd, zonder bezwaren op bestemmingsplanwijzigingen af te wachten. Om aan deze vraag tegemoet te komen werd de modulaire Smart Tiny Loft ontwikkeld. Deze kan net zo eenvoudig worden verwijderd als dat hij is geplaatst en voldoet hiermee aan de voorwaarden voor flexbouw. De modulaire Smart Tiny Loft wordt in onze fabriek geassembleerd, en kant en klaar geplaatst op locatie tot en met maar liefst 4 bouwlagen hoog. Omdat er op locatie geen uitstoot plaatsvindt, is de modulaire Smart Tiny Loft ook een uitkomst in gebieden waar fijnstofproblematiek speelt.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de Smart Tiny Single is door d2vH geregistreerd bij BOIP onder I-DEPOT nummer 132713.

Het intellectueel eigendom van de Smart Tiny Duo is door d2vH geregistreerd bij BOIP onder I-DEPOT nummer 132714.

Woningborg

Het inbouwpakket van de Smart Tiny Loft voldoet aan de strenge kwalitatieve toets van Woningborg. Daarmee wordt het beschouwd als vast onderdeel van de woning. Hierdoor kan het worden meeverzekerd in de afbouwgarantie en opleveringsgarantie van de aannemer, maar ook meegenomen worden in de hypothecaire financiering van de bank.

Partners

Kunt u extra kwaliteit aan de Smart Tiny Loft toevoegen en wilt u ook partner worden? Neem dan contact met ons op.

Witter_dan_wit.original

Logo_d2vH.original